timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

timberland outlet polos lacoste mbt baratos nike roshe run ghd outlet hollister madrid nike outlet nike huarache joyas pandora Gafas ray ban ray ban baratas ralph lauren espa?a gafas oakley nike sb baratas new balance baratas nike free baratas boligrafos montblanc air jordan ireland new balance ireland

17 Şubat 2019 Pazar
21:12
Düşünce   Önceki Haber     |     Sonraki Haber       |      ANA SAYFA
Hızlı Yazdır! Hızlı Yazdır        
Yazı boyutunu:    

Tarih/Saat: 23 Mart 2017 Perşembe, 18:41:00

Bediüzzaman Said Nursi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Anadolu topraklarında yetişmiş, davası ve fikirleri tüm dünyaya yayılmış ve tarihin gördüğü en büyük İslam âlimlerinden. O, milletin imanının selameti için pek çok çileler çekmiş büyük bir kahraman, Kur’ân’ımızın yeryüzünde cemaatsiz kalmaması için hayatını ve saadetini feda eden bir dava adamı.

20. yüzyılın yetiştirdiği büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 57. sene-i devriyesinde rahmetle anılıyor. Bediüzzaman Said Nursî, İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin önde gelen İslâm mütefekkirlerinden birisi. 83 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Sibirya’da esaret, Türkiye’de de hapis ve sürgünle geçiren Said Nursi, 130 parçadan ve 6 bin sayfadan oluşan Risale-i Nurları sürgün dönemlerinde yazdı. 6 bin sayfaya ulaşan ve 130 parçadan teşekkül eden Risale-i Nur’un müellifi olarak tanınan Said Nursi’nin yüzbinlerce seveni bulunuyor. Risale-i Nur Külliyatı, güncel meselelerin yanı sıra, sosyal, siyasal, ekonomik ve eğitim gibi birçok alanda insanlığa ışık tutmaya devam ediyor.

EHL-İ SÜNNET ÇİZGİSİNDE    VATANA HİZMET ETTİ 

Akit’e konuşan Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden, Hayrat Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Semiz, Said Nursi’nin her daim ehl-i sünnet çizgisinde vatanına ve milletine hizmet ettiğini ve vurguladı. Semiz, “Peygamber Efendimiz (sav) bize iki emanet bırakmıştır. Bunlardan birisi Kur’an-ı Azimüşşan, diğeri Sünnet-i Seniyyesidir. Bediüzzaman Hazretlerinin tabiriyle biz ne zaman bunlara sıkı sıkıya yapıştıysak terakki ettik, ne zaman bıraktıysak da tedenni ettik. Bunu fark eden Üstad Hazretleri, bütün gayretini iman ve Kur’an hizmetine yoğunlaştırmıştır. Bütün çalışmalarını ehl-i sünnet çizgisi üzere yürütmüştür. Telif ettiği Risale-i Nurlar, dün olduğu gibi bugün de fert ve toplumun ıslahı ve selameti için adeta reçete olmuştur. Mahzun gönüllere ümit vermiştir. Üstad Hazretleri gerek şahsi hayatı, gerekse eserleriyle her daim hak ve adaleti savunmuştur. Biz talebelerine de hak üzere yaşamayı ve hakkın yanında olmayı emir buyurmuştur. Bugün hamdolsun Risale-i Nur talebeleri, Üstadımızın   hayatlarında olduğu gibi, ehl-i sünnet üzere yaşama gayretindedirler. İstikametten taviz vermeksizin, birlik ve beraberlik içinde vatan ve millete hizmet etmektedirler” diye konuştu. 

İNSANLIĞIN MESELELERİNE KUR’AN’IN IŞIĞINI TUTTU

Nur Hareketi kuruluşlarından Barla Platformu’nun Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Bediüzzaman Hazretlerinin insanlığın meselelerine Kur’an’ın ışığını tuttuğunu belirterek “Bugün Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 57. yılı. Asrımızın büyük İslam alimi, müceddidi Bediüzzaman, telif ettiği 6 bin sayfalık Kur’an tefsirleriyle günümüz insanının hem dünya hem de ahiret saadetinin kurtuluşu için çalışmıştır. Kur’an’ın bu asra bakan manevi bir tefsiri hüviyetindeki Risale-i Nurlar günümüz insanının en büyük meselelerine çözümler getirmiştir. Aslında Bediüzzaman’ın getirdiği en büyük yenilik fen ilimleriyle din ilimlerinin birlikte okutulmasını tavsiye etmesidir. Kainatta mikro alemden mikro aleme kadar yaratılmış olan bütün mevcudatın ve mahlukatın hakiki sahibini bilmemizi ve tanımamızı istemiştir. Aleme bakarken tefekkür nazarıyla bakmayı öğretmiştir. Bütün yaratılmışların kimin tarafından yaratıldığını ve kusursuz mükemmellikte yaratılan kainattaki büyük nizamı her an nazara vermiştir. Bediüzzaman, Marifetullah’ın, bilim ve dinin beraber okutulmasıyla bilinebileceğini ifade etmiştir. İnsanlığın, ‘nereden geliyoruz?’ , ‘nereye gidiyoruz?’ ve ‘dünyadaki vazifemiz nedir?’ gibi en büyük 3 sualine Kur’an çerçevesinden ışık tutmuştur” dedi.

İttihad-ı İslam bu zamanın farz bir vazifesidir 

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, sömürgeleştirme yoluyla tehdit edilen İslam Âleminin birliğini korumak için mücadele verdi. İslam Dünyasının birliğini temin eden Osmanlı Devleti’nin yıkılmaması için gayret gösterdi. Birinci Dünya savaşında talebeleriyle birlikte Ermeni ve Ruslara karşı gönüllü milis albayı olarak vatanı savundu. Gazilik rütbesini kazandı.

Zaman imanı kurtarma zamanıdır

18. yüzyılla birlikte Batı felsefesi sömürgecilik üzerinden hem İslam düşüncesini hem de Müslümanca hayatı tehdit etmeye başladı. Dayanak noktası Kur’an ve nebevi sünnet olan İslam medeniyetinin nurunu söndürmeye çalıştı. Hz. Üstad Avrupa’dan gelen inkârın kaynağını ve hedefini çok iyi biliyordu. İmanın kendisini, esaslarını, köklerini hedef alan dinsizliğin cehaletten gelmediğini, pozitif bilimlerden geldiğini görüyordu. Bunun için de;  en mühim iş, taklidî imanı tahkikî imana çevirerek imanı kuvvetlendirmekti. Öncelikle imana hizmeti esas alıp, imanı kurtarmaktı. Her şeyden ziyade imanın esaslarıyla meşgul olmak kat’î bir zaruret hatta mecburiyet hâline gelmişti. Onun için ömrü boyunca bütün kuvvetiyle küfre karşı imanın müdafaa ve güçlendirilmesi için çalıştı. Bu yüzden bütün mesaisini iman üzerinde yoğunlaştırarak toplumda kuvvetli ve tahkiki bir imanın yerleşmesi için gayret etti. Batının bilimden gelen dinsizlik fikirlerini dirilmeyecek şekilde öldüren ve çürüten birçok ilmi orijinal eserler telif etti. Bu eserler Anadolu’da dinsizlik fikirlerinin yayılmasını engelleyen birer kale oldu. Üstad Bediüzzaman bu sayede İslâm medeniyetinin batı medeniyeti karşısındaki üstünlüğünü kesin ve ikna edici delillerle ispat etti. Batı medeniyetinin İslâm düşünce dünyası üzerindeki olumsuz etkilerini kırdı. 

Kur’an söndürülmez manevî bir güneştir

Avrupa; “Bu Kur’an Müslümanların elinde kaldıkça biz onlara hakikî hâkim olamayız. Bunun kaldırılmasına ve çürütülmesine çalışmalıyız” sözleriyle İslam düşüncesine ve Müslümanca yaşama meydan okudu. Buna karşı Bediüzzaman Hazretleri “Kur’an’ın sönmez ve söndürülmez manevî bir güneş hükmünde olduğunu, ben dünyaya ispat edeceğim ve göstereceğim!” diyerek dünya sathında Kur’an hakikatlerinin asrın idrakine uygun açıklanmasını hayatının gayesi edindi. Otuz yıl süren baskılar, mahkemeler, hapishaneler, sürgünler Hz. Üstadı bu gayesinden döndüremedi. Hiçbir sıkıntı ona azminden taviz verdiremedi. O, yılmaz bir irade ve tam bir kararlılıkla hedefine doğru yürüdü. Bu uğurda yüz otuz risale telif etti. Yüce Allah da onu bu gayesinde muvaffak kıldı. (Uğur Bahri Davarcı)

   yeniakit.com.tr

 

   manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden
   sorumlu değildir.

 

Paylaş :

Diğer Haberler
Âhirete İnanmayanın Vay Haline
Mesuliyetimiz Büyük, Daha Çok Çalışmalıyız!..
Rızkı Artıran, Ömrü Uzatan ve Hayatı Cennete Çeviren Bir İş!..
Müslüman Şahsiyetin En Temel Özelliği: Halîm Olmak
Kuran-ı Kerim En Büyük Mucizedir
Tasavvuf İlmi Neden Gereklidir?
Müslüman Mütevazı Olmalıdır...
Müslümanın Karakteristik Bir Vasfı: Hilim
Dinin Tarifi ve Mahiyeti
İslamda Hilmin Yeri ve Önemi
Kurban Hakkında Bilinmesi Gereken Bazı Hükümler
Arefe Gününün Fazileti Büyüktür
Din Nedir?
Müsamaha Medeniyeti...
Orucun Fayda ve Hikmetleri
Kadir Gecesi'nin Fazileti
BİRAZ EDEP YAHU
Mümin Her Zaman Tedbirli Olmalıdır
İman Hakkında Ne Biliyoruz?
Güler Yüzlü-Tatlı Sözlü Olabilmek
Mübarek Gün ve Gecelerin Fazileti
Büyük Zatların Huyu: TEENNİ
Birarada Yaşamanın Sigortası: İTİDAL
Tevhid'in Önemli Beş Delili!..
Kur’ân-ı Kerim En Büyük Mucizedir!..
Müslümanın İçi de Dışı da Temizdir!..
Kıyametin Küçük Alametleri
Din Nedir Bilir misin?
İnsanın Yaradılış Gayesi?..
Müminin Alamet-i Farikası!
Kuran-ı Kerim En Büyük Bir Mucizedir
Avrupa’nın Kürdistanları!
Müminin Yitik Malı: HİKMET
Müsamaha Medeniyeti
Müslüman Şahsiyetin Çok Önemli Bir Vasfı!..
  YAZARLAR
  GAZETE 1. SAYFALAR
  ÖNE ÇIKANLAR
  TARİHTE BUGÜN
17 Şubat 1916
Doğu cephesinde Ruslar, Muş'u işgal etti. ...
17 Şubat 1921
Ankara dışındaki İstiklal Mahkemeleri kaldırıldı. ...
17 Şubat 1925
Aşar vergisi kaldırıldı. ...
17 Şubat 1959
Adnan Menderes'i Londra'ya götüren uçak düştü; 16 kişi öldü. ...
 
  SON DAKİKA
» Âhirete İnanmayanın Vay Haline
» Aileyi Kurtaralım!..
» Yemen'de 24.4 Milyon Kişi Aç!..
» Zikir, İmanı Tecdid Eder!..
» Mesuliyetimiz Büyük, Daha Çok Çalışmalıyız!..
» Rızkı Artıran, Ömrü Uzatan ve Hayatı Cennete Çeviren Bir İş!..
» 2019 Yılı Hac Kuraları Açıklandı
» 2018 Yılının En Önemli Bilim Haberleri
» Prof. Karatay: Glutenin Neden Olduğu 20 Hastalığı Açıkladı
» Karla İlgili 15 İlginç Gerçek!..
» Müslüman Şahsiyetin En Temel Özelliği: Halîm Olmak
» Diyanet'ten Kura-ı Kerim İle Alakalı Önemli Açıklama
» Kuran-ı Kerim En Büyük Mucizedir
» Belçika'da Yaşayan Türklerin Evlenme Sorunu
» 536 Senesi Neden Dünyanın En Kötü Yılıydı?
  PARA PİYASALARI
    Alış Satış
  USD % tle>Sayfa untuleneme
  EUR % tle>Sayfa G runtuleneme
  HAVA DURUMU
İstanbul 9 ° C./ 6 ° C.
Ankara 5 ° C./ -7 ° C.
İzmir 18 ° C./ 4 ° C.
  NAMAZ VAKİTLERİ
 
  GÜNÜN FOTOĞRAFI    Hepsini gör
  HARİTA

Haritayı Daha Büyük Görüntüle
  SON 24 SAAT
Copyright © 2008 - MANA HABER. Her Hakkı Saklıdır.  
manahaber.com bağlantı verdiği sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
Sitemizde yayınlanan yazı, resim, grafik, ses ve görüntüler, ancak izin alındıktan sonra, kaynak gösterilerek ve link verilerek yayımlanabilir.